Digitale business tips 2020 fra Michael Ginnerskov Jensen

Det skal ikke være em hemmelighed at der bliver købt flere og flere varer over nettet, og dermed væk fra fysiske butikker, denne tendens er iværksætteren Michael Ginnerskov Jensen en ekspert i.

Problemet med fysiske butikker, det består i at hvis du er på jagt efter en specifik vare, men ikke kan finde den i forretningen, og derfor skal flere steder hen, så bliver fornøjelsen hurtigt til en anstrengende affære, men det er så her online-handlen kommer til sin ret, for du kan sidde derhjemme og i ro og mag udvælge ikke bare præcis den vare du gerne vil have, men også hvor meget du vil give for den.

Det der også gør en forskel mellem den fysiske og virtuelle købsoplevelse, det er nok mest markant den service der opleves, i en fysisk butik handler det meget om den personlige relation, om hvordan du bliver behandlet der gør om du kommer igen eller ej.

Til gengæld giver online-handlen også mulighed for god kundeservice, i form af hurtig ekspedition døgnet rundt, og en hjemmeside der for det første indeholder mange forskellige varer, men også er nem at navigere i.

Giv kunden en god oplevelse

Der er ingen tvivl om at forbrugerne stiller større krav end nogensinde før, hvilket til dels skyldes at vi lever i en tidsalder med mange udbydere, men også at vi er rigere end vi har været tidligere, det giver råderum til at være kræsen som forbruger, og det skal alle handlende have fokus på.

I specielt online-handlen tager det kun 5 sekunder fra en kunde er utilfreds til man har fundet et andet sted hen, det der ligger i at fastholde kundens interesse, er noget alle e-handlende er interesserede i.

Kort sagt er der nogle parametre der skal være på plads, hvis man ønsker at fastholde en kunde længe nok til at der foretages et køb – at siden hentes hurtigt ind, der er ikke noget mere dræbende end hvis den side kunden skal ind på er for længe om at hente alt indholdet ind, og det er noget der virkelig kan få kunderne til at løbe væk. Herudover skal det være nemt at komme rundt på siden og finde det man skal bruge, så navigation og opsætning er vigtig, kunden skal ikke fare vild og blive forvirret.

Der skal være noget at komme efter – hvis ikke kunden relativt hurtigt kan finde det vedkommende leder efter, så forlader man også stedet.