How to Choose the Right Clean Room Monitoring System

How to Choose the Right Clean Room Monitoring System

When it comes to clean room monitoring, there is no doubt that it’s an important part of any clean room environment. Not only does it help to ensure that the environment is kept safe and free from contamination, but it also helps to keep all of the equipment in the room in top condition. In this blog post, we’ll explore how to choose the right clean room monitor for your needs.

What is a Clean Room Monitoring System?

A clean room monitoring system is a collection of devices that are used to monitor and control the environment within a clean room. This includes everything from temperature and humidity, to air pressure and air flow. The system is designed to ensure that the environment remains safe and free from contamination, and that all of the equipment and components in the clean room are kept in top condition.

What Type of Clean Room Monitoring System Do I Need?

The type of clean room monitoring system you need will depend on the size and complexity of the clean room. For smaller and simpler clean rooms, a basic monitoring system may be sufficient. However, for larger and more complex clean rooms, a more sophisticated system may be required. It’s important to consider the size, complexity, and type of equipment in the clean room when selecting the right monitoring system.

What Features Should a Clean Room Monitoring System Have?

When selecting a clean room monitoring system, there are a number of features to consider. These include:

  • Data logging: A good clean room monitoring system should have the ability to log data about the environment, such as temperature, humidity, and air pressure. This data can then be used to monitor the environment and identify any potential issues.
  • Alerts: A good clean room monitoring system should be able to send out alerts if the environment deviates from the desired parameters. This can help to identify potential issues quickly and prevent any further contamination.
  • Remote access: A good clean room monitoring system should be able to be accessed remotely, so that you can monitor the environment from anywhere in the world.

Choosing the Right Clean Room Monitoring System

When choosing the right clean room monitoring system, it’s important to consider your specific needs and requirements. You should also consider It for demanding enviroments as they specialize in clean room monitoring and can provide expert advice on the best system for your needs. It’s also important to ensure that the system you choose is reliable, easy to use, and can be easily upgraded as your needs change.

3D print – Miljø & Business

3D print – Miljø & Business

3D-printteknologi kan være en bæredygtig løsning for virksomheder, som ønsker at mindske deres miljøpåvirkning. Ved at bruge 3D-printteknologi kan man reducere spild og affald, da man kun fremstiller de nødvendige genstande og undgår overskud og affald fra traditionelle produktionsmetoder.

 

Derudover kan 3D-printteknologi også være en økonomisk løsning for virksomheder, da man kan producere mindre mængder af genstande og undgå lagerbeholdning og opbevaringsomkostninger.

 

Ved at bruge 3D-printteknologi kan virksomheder også tilbyde mere tilpassede og unikke produkter til deres kunder, som kan differentiere dem fra konkurrenterne. Dette kan føre til øget kundetilfredshed og kundeloyalitet.

 

3D print – læs mere om Miljø & Business her

 

Endelig kan 3D-printteknologi også bidrage til innovation og kreativitet i virksomheder. Ved at bruge teknologien kan man skabe nye og innovative designs og produkter, som kan give virksomheden et konkurrencefordel.

 

Samlet set kan 3D-printteknologi være en bæredygtig og økonomisk løsning for virksomheder, samtidig med at det kan bidrage til innovation og kreativitet i virksomhederne. Det kan også være en måde at tilbyde mere tilpassede og unikke produkter til kunderne, som kan føre til øget kundetilfredshed og kundeloyalitet.

 

Ved at tilbyde mere tilpassede og unikke produkter til kunderne ved hjælp af 3D-printteknologi kan virksomheder øge kundetilfredsheden og kundeloyaliteten. Når kunderne får mulighed for at tilpasse og designe deres egne produkter, kan de føle sig mere involverede og investerede i produktet, hvilket kan føre til større tilfredshed og loyalitet.

 

Derudover kan 3D-printteknologi også gøre det muligt for virksomheder at tilbyde mere specifikke og niche-produkter, som kan appellere til en mindre og mere dedikeret målgruppe. Dette kan skabe en følelse af eksklusivitet og unikhed, som kan øge kundernes loyalitet til virksomheden og dens produkter.

 

Endelig kan 3D-printteknologi også give virksomheder mulighed for at tilbyde mere bæredygtige produkter, som kan appellere til kunder, der er bekymrede over miljøet og søger mere bæredygtige alternativer. Dette kan også føre til øget loyalitet og tilfredshed hos disse kunder.

 

Samlet set kan 3D-printteknologi give virksomheder mulighed for at tilbyde mere tilpassede, unikke og bæredygtige produkter til kunderne, hvilket kan øge kundetilfredsheden og kundeloyaliteten. Dette kan føre til en stærkere forbindelse mellem virksomheden og dens kunder, og kan resultere i øget salg og vækst for virksomheden på lang sigt.

 

Ved at tilbyde mere tilpassede, unikke og bæredygtige produkter til kunderne ved hjælp af 3D-printteknologi, kan virksomheder øge deres salg og vækst på lang sigt. Ved at differentiere sig fra konkurrenterne og tilbyde unikke og personlige produkter, kan virksomheder tiltrække flere kunder og øge deres markedsandel.

 

Når kunderne er tilfredse og loyale over for virksomheden og dens produkter, kan det også føre til gentagne køb og anbefalinger til andre potentielle kunder. Dette kan øge salget og kundebasen og føre til øget vækst og succes for virksomheden på lang sigt.

 

Desuden kan 3D-printteknologi også give virksomheder mulighed for at producere mere effektivt og bæredygtigt, hvilket kan føre til øget profit og en mere bæredygtig forretningsmodel. Ved at undgå overskud og spild fra traditionelle produktionsmetoder og i stedet producere efter behov, kan virksomheder også spare på produktionsomkostningerne og øge deres profitabilitet.

 

Samlet set kan 3D-printteknologi give virksomheder mulighed for at differentiere sig fra konkurrenterne og tilbyde mere tilpassede, unikke og bæredygtige produkter til kunderne, hvilket kan føre til øget salg, kundetilfredshed og vækst på lang sigt.

Bæredygtighed og klimaskærm

Bæredygtighed og klimaskærm

Bæredygtighed og klima er næsten på alles læber i den tid vi lever i. Vi har fået øjnene op for planetens skrøbelighed, og den konsekvens som menneskets forbrug efterlader. Politikere, aktivister og helt almindelige mennesker er klar over, at noget må vi gøre.

Men projektet kan virke uoverskueligt. Hvor skal man starte? Hvor meget batter det på regnskabet? Hvad med økonomien? Disse spørgsmål, og mange flere, gør det ikke nemt for den enkelte boligejer at tænke på miljøet.

Hvad nu hvis vi startede i et lidt mindre format? Hvis vi ikke som udgangspunkt med det samme skulle redde hele planeten, men gøre en indsats for at være bevidst og handle på den nuværende situation? Hvad nu hvis de små tiltag kunne gøre en stor forskel i fremtiden?

Der er ingen tvivl om at byggeri og renovering af boliger er en af de helt store syndere ift Co2 udledning. Produktionen af materiale til byggeri, afskaffelse af gammelt brugt materiale, for kun at nævne en lille andel af problematikken.

Din Bolig Arkitekt er en virksomhed som hjælper boligejere med at finde de helt rigtige løsninger, som ikke kun kan ses på økonomien, men også give udslag i positiv retning på den mængde af Co2 der årligt udledes. Vi arbejder sammen med vores ingeniør på de helt rigtige og optimale løsninger, som også tager højde for æstetikken i din bolig. En beregning af din boligs energiforbrug, og hvordan man kan optimere det bedst muligt, så du i sidste ende sparer på økonomien, og gør noget godt for miljøet.

Vores ansatte har erfaring som klimavejleder, og sammen gennemgår vi de forbedringer din bolig kan optimeres med.

En klimaskærm består som udgangspunkt i de dele af boligen der indrammer hjemmet. Tag/loft, ydervægge, gulv, vinduer og døre.

Fælles for Tag/loft, ydervægge og gulv er isolering. Varmen stiger, som bekendt opad, og er loftet/taget ikke isoleret tilstrækkeligt, vil varmen ganske enkelt forsvinde ud i den blå luft. Det samme er gældende for gulvet. Er dette ikke isoleret tilstrækkeligt, vil man som boligejer have en fornemmelse af en altid kold bolig, skrue mere op for varmen, og dermed har vi øget problemet.

Utætte vinduer af ældre dato ser vi hos Din Bolig Arkitekt, ofte i parcelhuse. Tidligere var der ikke særlig store krav til netop vinduer og døre. Det er særdeles vigtigt for boligens indeklima at vinduer og døre er tætte, og godkendte, så man her også undgår ”at fyre for gråspurvene”.

Hvis vi kigger på historikken af boligbyggeri, parcelhuse og etageejendomme, kan vi se at en stor mangel i de tidligere byggerier er isolering. Et byggeri fra 70’erne vil typisk være isoleret med en meget mindre tykkelse, end det man anbefaler på markedet i dag. Der er også sket rigtig meget indenfor isoleringen. Hvor man førhen havde en tendens til at anvende asbest, så er det i dag ikke længere tilladt, og man arbejder på mere bæredygtige løsninger. Hulmursisolering ved at anvende genbrugsmaterialer, er bare én af de løsninger som man med fordel vil kunne anvende i branchen.

Hvordan kommer din virksomhed i gang med den grønne omstilling?

Hvordan kommer din virksomhed i gang med den grønne omstilling?

Hvis du ikke allerede har taget tiltag til hvordan din virksomhed kan blive grønnere, så er det på tide at starte.
Din virksomhed kan tage en række skridt for at bidrage til den grønne omstilling og hjælpe med at bekæmpe klimaforandringerne. Et af de mest effektive skridt, som en virksomhed kan tage, er at reducere deres energiforbrug. Dette kan gøres ved at investere i energieffektive teknologier og udstyr, såsom LED-pærer og energivenlige maskiner og enheder.

En anden mulighed er at udnytte vedvarende energikilder, såsom sol- og vindenergi, i stedet for at bruge fossil energi. Dette kan gøres ved at installere solceller eller vindmøller på virksomhedens ejendomme, eller ved at købe grøn energi fra leverandører.

En tredje mulighed er at mindske virksomhedens affaldsproduktion ved at implementere genbrugs- og genanvendelsesprogrammer. Dette kan omfatte at indsamle og genanvende affald fra produktionen eller at tilbyde genbrugsmuligheder for kunderne.

Endelig kan en virksomhed også tage ansvar for deres transportbehov og overveje at bruge elektriske biler eller offentlig transport i stedet for at bidrage til luftforureningen med benzin- eller dieselbiler. 

På denne måde kan en virksomhed spille en aktiv rolle i den grønne omstilling og bidrage til en mere bæredygtig fremtid for både miljøet og samfundet.


Hvordan kommer jeg i gang med den grønne omstilling af min virksomhed?

For at implementere de foreslåede tiltag skal en virksomhed først identificere de specifikke områder i deres forretning, der har størst potentiale for grønne forbedringer.
Derefter bør de udvikle en plan for, hvordan de vil implementere og integrere de valgte tiltag i deres forretningsprocesser.

Et af de mest markante punkter er at mindske virksomhedens energiniveau. Det er ikke blot godt for miljøet, men også en god investering for virksomheder, da det kan sænke energiforbruget og skabe store årlige besparelser. Især prisen på elektricitet er steget drastisk, så mange virksomheder har pludselig fået øjnene op for hvordan de kan mindske deres energiregning. Der findes mange installationsvirksomheder som kan hjælpe med at reducerer energiforbruget. Hvis du tager kontakt til en installationsvirksomhed, som beskæftiger sig med enten el eller VVS, kan de helt sikkert hjælpe dig godt på vej. De vil uden tvivl kunne give dig en grundig gennemgang af din virksomheds energiforbrug, og hvilke tiltag der kan skabe værdi for virksomheden. Der findes mange virksomheder i Danmark som er i stand til at varetage disse opgaver, f.eks. kan du kontakte en elektriker i Aalborg, for at høre hvordan de kan hjælpe jeres virksomhed.

Derudover kan det også omfatte at investere i nye teknologier og udstyr, ændre produktionsmetoder, oprette partnerskaber, tilbyde fleksible arbejdstider, implementere affaldshåndteringsprogrammer, eller investere i vedvarende energikilder. Når planen er på plads, kan virksomheden begynde at implementere de valgte tiltag og overvåge deres effektivitet for at sikre, at de opnår de ønskede resultater.

9 gode råd til at forbedre sikkerheden på din arbejdsplads

9 gode råd til at forbedre sikkerheden på din arbejdsplads

1. Hold dine arbejdsområder rene og ryddelige.

Dette gør det lettere at se potentielle farer, og det giver også mindre mulighed for, at du ved et uheld kan komme til at skade dig selv eller andre.

 

2. Opbevar alt farligt udstyr på et sikkert sted.

Dette gør det mindre tilgængeligt for dig eller andre, der ikke ved, hvordan man bruger det sikkert.

 

3. Brug altid sikkerhedsudstyr, når det er påkrævet.

Arbejdssikkerhed er et vigtigt aspekt af ethvert arbejde. Sikkerhedsudstyr på en arbejdsplads kan omfatte alt fra hjelme og øjenbeskyttelse til sikkerhedssko (f.eks. New Balance sikkerhedssko) og -veste. Det er afgørende, at medarbejderne er bekendte med, hvilket sikkerhedsudstyr der er påkrævet på deres arbejdsplads, og hvordan det skal bruges korrekt. 

Arbejdsgiveren har ansvaret for at sikre, at der er tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr til rådighed, og at det er i god stand. Medarbejderne skal følge de gældende sikkerhedsforanstaltninger, herunder bære det påkrævede sikkerhedsudstyr, når det er påkrævet. Sikkerhedsudstyr kan ikke alene beskytte medarbejdere mod skader, men det kan også forhindre skader på arbejdspladsen og på andre personer.

 

4. Følg alle sikkerhedsanvisninger og -procedurer.

Dette sikrer, at du gør det så sikkert som muligt for dig selv og andre.

 

5. Undgå farlige situationer.

Dette giver mindre mulighed for, at du kan komme til skade.

 

6. Hold øje med andre arbejdstagere.

Dette gør det muligt for dig at se, hvis der er nogen, der er i fare, og du kan også hjælpe med at forhindre ulykker.

 

7. Reagerer hurtigt og korrekt, hvis der opstår en ulykke.

Dette gør det muligt for dig at hjælpe med at minimere skaderne.

 

8. Meld enhver form for sikkerhedsrisiko til din chef.

Dette gør det muligt for virksomheden at tage de nødvendige foranstaltninger for at minimere risikoen.

 

9. Tag sikkerhedsrisici alvorligt.

Dette gør det muligt for dig at undgå farlige situationer og hjælpe med at forhindre ulykker.

Havnefogeder i havnene

Havnefogeder i havnene

Hvad er en havnefoged? – Det spørgsmål har jeg ofte spurgt mig selv siden en gammel kammerat i sin tid blev det. Jeg har aldrig rigtigt gået i dybden med det og set det som en der administrerer udvalgte ting på en given havn.

 

Her er hvad Wikipedia skriver om “Havnefoged”

“ ..En havnefoged (eller havnechef, havnekaptajn eller havnemester) er en officiel myndighed, som håndhæver en given havns regler, for at sikre navigation sikkerheden, havne sikkerheden og den korrekte anvendelse af havnens faciliteter.”

Hvad laver en havnefoged?

 

Ok, så det er lidt som jeg forestillede mig, men hvordan håndhæver en havnefoged egentlig alle de ting som ske rpå en havn? – Der er jo selvfølgelig et sæt regler som gælder enten den enkelte havn, eller alle havne – Den del må jeg dykke ned i på et senere tidspunkt.

 

Jeg har søgt vidt og bredt efter praktiske beskrivelser af en havnefogeds daglige aktiviteter og udover de generelle fandt jeg en lidt mere detaljeret beskrivelse i en nyhedsartikel hos foreningen af lystbådehavne i Danmark, også kaldet FLID.

 

Det er i et stillingsopslag for en ny havnefoged i Vedbæk havn hvor der er er nedskrevet en ret detaljeret stillingsbeskrivelse og selvfølgelig giver god mening når man læser den. Jeg har linket til artiklen så man selv kan læse den.

 

Jeg studser over en enkelt detalje, hvor det er beskrevet under et af ansøgningskravene sprogkundskaber. Her står der at man taler dansk på et højt niveau, hvilket man jo regner med at en dansk havnefoged som et minimum skal beherske, men så er der tilføjet at man skal kunne begå sig på engelsk. Det er forståeligt nok med den internationale trafik som hersker i de danske havne, men hvor er det tyske henne?

 

Vi ved jo som almindelige borgere at der kommer seriøst mange tyskere til vores havne om sommeren. Vi ved også af erfaring at mange af dem slet ikke forstår engelsk og havnene er fyldt med tyske skilte, brochurer m.v men det er ikke en del af et ansættelseskrav for en havnefoged? – Jeg kan have overset, eller misforstået noget men syntes bare at det var værd at nævne.

 

En anden ting som altid har undret mig handler slet ikke om stillingen som sådan, men når firma’er i et stillingsopslag skal beskrive løn, så skriver de tit at man får en lønpakke som modsvarer ens kvalifikationer?

Hvordan måler man disse? – Hvorfor søger man vidt og bredt efter en mulig kandidat og hvordan måler de ens kvalifikationer?

 

Jeg spurgte en ekspert indenfor området og jeg har fået følgende svar:

 

..  det betyder blot, at der ikke er en fast overenskomst eller lign. som regulerer lønnen. Det er en forhandling

 

– Og vil afhænge af hvilken uddannelse man har samt ikke mindst joberfaring med relation til stillingen. Desuden evt. hvilken efteruddannelse / kurser man har taget.”

Det giver mening, og når man lige læser det så er det vel logisk nok? – I en tid hvor jobopslag er meget kryptiske i den forstand at der bliver brugt alt for mange smarte ord og sætninger ville det måske være rart at et sted som jobindex begynder at optimere deres indhold til gavn for potentielle ansøgere som så kan slå disse ord og sætninger op nemt.

Hold fast i det gode arbejdsmiljø

Hold fast i det gode arbejdsmiljø

Hvis du er som de fleste andre, bruger du nok ikke meget tid på at tænke på sug. Men faktum er, at sug spiller en vigtig rolle i vores liv, uanset om vi indser det eller ej. Tænk bare på alle de ting, der bruger sug til at fungere korrekt: støvsugere, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og meget mere. Uden sugning ville disse almindelige husholdningsapparater blive gjort ubrugelige

Heldigvis er der en ny type sugning, der gør livet lettere for alle: fleksibel pletsugning. Fleksibel punktsugning er en revolutionerende ny teknologi, der gør det muligt for sugekopper at tilpasse sig enhver overflade, uanset hvor uregelmæssig eller struktureret den måtte være. Det betyder, at støvsugere nu nemt kan nå de svære at rengøre kroge og afkroge, hvilket gør dit liv bare en lille smule lettere.

Hvordan virker fleksibelt punktsugning?

Fleksibel punktsugning fungerer ved at bruge en række små sugekopper, der er forbundet med et fleksibelt materiale. Dette materiale tillader sugekopperne at bevæge sig og forvride sig efter behov, så de kan tilpasse sig enhver overflade. Resultatet er en meget mere effektiv rengørings oplevelse, der får arbejdet gjort rigtigt første gang. Flexoduct sugearme fungerer som en charme, så sørg for at tjekke det ud.

Hvorfor skal jeg bruge det?

Hvis du undrer dig over, hvorfor du skal bøvle med fleksibel pletsugning, så overvej dette: det sparer dig tid og kræfter. Traditionelle sugekopper er begrænset i deres evne til at nå trange rum og uregelmæssige overflader. Dette resulterer ofte i, at flere rengøringer er nødvendige for at få arbejdet gjort rigtigt. Men med fleksibelt pletsugning kan du være sikker på, at din støvsuger nemt kan nå alle afkroge i dit hjem. Det betyder færre rengøringer for dig og mindre tid brugt på rengøring generelt

Hvad er prisen?

Fleksibelt punktsugning er en fantastisk investering for alle, der ønsker at gøre livet en lille smule lettere. Teknologien er stadig ret ny, så prisskiltet afspejler det. Men i takt med at teknologien bliver mere udbredt, vil prisen helt sikkert falde, og det er når du kommer ind!

Så hvis du leder efter en måde at gøre dit liv lettere på, så overvej at investere i en støvsuger med fleksibelt punktsugning. Denne nye type sug revolutionerer måden, vi renser på, ved at gøre den mere effektiv end nogensinde før. Så hvorfor vente? Få dig en støvsuger med fleksibelt punktsugning i dag!

Klimavenlige VVS løsninger

Klimavenlige VVS løsninger

Husejere over hele kloden søger efter måder at gøre deres hjem mere bæredygtige og miljøvenlige på. Men mange af os ved ikke, hvor vi skal starte, når det kommer til at gøre vores hjem grønne. Det gælder især, når det kommer til vores VVS. VVS er trods alt et af de mest essentielle systemer i vores hjem – vi er afhængige af det hver dag til opgaver som madlavning, rengøring og at holde os komfortable.

Heldigvis findes der masser af klimavenlige VVS-løsninger, som kan hjælpe os med at reducere vores miljøpåvirkning uden at ofre vores komfort eller bekvemmelighed. Tag kontakt til Mayland & Rasmussen for professionel service uden skjulte gebyrer. I dette blogindlæg vil vi udforske nogle af de bedste miljøvenlige VVS-løsninger til dit hjem, hvis du vil holde dig orienteret.

Miljøvenlige toiletter

Toiletter bruger meget vand – cirka 27 procent af alt indendørs vandforbrug i det gennemsnitlige hjem kommer fra toiletskyl. Derfor er installation af et miljøvenligt toilet en af ​​de bedste måder at gøre dit hjems VVS mere bæredygtigt på. Der er et par forskellige typer af miljøvenlige toiletter at vælge imellem, herunder dobbeltskylletoiletter og komposttoiletter. Toiletter med dobbelt skylning har to knapper eller håndtag – en til en lille mængde vand (typisk 0,8 gallon) og en til en stor mængde vand (1,6 gallon). Dette giver dig mulighed for at spare vand ved kun at bruge så meget, som du har brug for. Komposttoiletter bruger derimod slet ikke vand! I stedet er de afhængige af en nedbrydningsproces for at nedbryde menneskeligt affald.

Lavstrømsbrusehoveder

Brusebad tegner sig for cirka 17 procent af indendørs vandforbrug – så at skifte til et lavstrømsbrusehoved er en anden glimrende måde at gøre dit hjems VVS mere bæredygtigt. Lavstrømsbrusehoveder bruger mindre vand end traditionelle brusehoveder, mens de stadig giver en kraftig vandstrøm. Det betyder, at du kan spare vand uden at ofre din komfort eller bekvemmelighed. Der findes en række forskellige brusehoveder med lavt flow på markedet, så du er sikker på at finde en, der passer til dig.

Regnvandsgenbrug

Gråvand er ethvert husholdningsspildevand, der ikke indeholder menneskeligt affald – dette inkluderer vand fra opgaver som opvask, tøjvask og brusebad. Cirka 60 procent af alt husholdningsspildevand er gråvand. I stedet for at lade denne værdifulde ressource gå til spilde, indsamler og genbruger regnvandsgenbrugssystemer regnvand til kunstvanding og andre ikke-drikkelige anvendelser i hjemmet. Genbrug af regnvand er en fremragende måde at reducere dit vandforbrug på uden at ændre din daglige rutine – og det kan endda hjælpe dig med at spare penge på din månedlige vandregning!

Dette er blot nogle få af de mange klimavenlige VVS-løsninger, der findes til hjemmet. Ved at lave små ændringer i dit VVS-system kan du have en stor indvirkning på miljøet – alt imens du sparer penge på dine månedlige elregninger!

Business og miljø i hverdagen

Business og miljø i hverdagen

Få en grønnere og mere effektiv arbejdsplads

Mange arbejdsgivere går med en drøm om at skabe en grønnere arbejdsplads, men de er ikke helt sikre på hvordan de inkorporerer det i hverdagen, da der er mange faktorer som spiller sammen, heriblandt den økonomiske faktor.

Hvis man nu forestiller sig, at chefen vågner en morgen midt i sin miljøvenlige seng med sit bambus sengetøj. Du kan finde bambus sengetøj her. Denne chef har allerede tænkt over den grønne omstilling i sine private forbrugsvalg, og herfra er der ikke nødvendigvis særligt langt til at inkorporere mere bæredygtige, grønne og miljøvenlige vaner på arbejdspladsen. Det har chefen magt over, og det kan desuden bidrage til at skabe en mere effektiv arbejdsplads, fordi det grønne initiativ er positivt og bærer masser af håb om fremtiden. Virksomhederne skal overleve på samme måde som kloden skal; ved at være grønne og CO2 neutrale.

Det er vigtigt at flere arbejder for, at vi får flere og flere grønne arbejdspladser. Derfor er der både brug for grønne initiativer og en transparens i forhold til de mange miljøvenlige tiltag, så man undgår greenwashing, hvad end den er frivillig eller ufrivillig.

Planter på arbejdspladsen

Det er både til glæde og gavn at have grønne planter på selve den fysiske arbejdsplads. Det gælder for så vidt også dem, som arbejder hjemme eller delvist har en hjemmearbejdsplads.

Når man møder på arbejdet og har noget grønt omkring sig er man øjeblikkeligt omringet af en grøn atmosfære, som kan sende gode og grønne signaler ud til den enkelte medarbejder. Det gør, at medarbejderen tænker mere i grønne baner, hvilket er særdeles positivt. Det kan være, at man gør yderligere tiltag og fx laver en grøn og måske sågar en økologisk kantine. Så begynder det virkelig at batte noget, for så er vi udover signalværdien og inde i kerneværdier som vegetarianisme og økologi.

Businessmødet

Et businessmøde skal gerne skride organisk frem på en sådan måde, at der er flow i arbejdsgangen hos de forskellige deltagere. Det skal forstås således, at der skal være en form for fælles fodslaw. Dette fodslaw kunne velsagtens være den grønne omstilling. Hvis alle er med på den grønne vogn er der automatisk skabt et fællesskab via en positiv underliggende dagsorden, som alle kan gå ind for. Det skaber glæde på arbejdspladsen og rigtig gode businessmøder.

Fem gode råd til den grønne forretning

  1. Tænk over hvem dine samarbejdspartnere er; om de er grønne og miljøvenlige eller ej. Tænk over det og stil krav til både dig selv og dine samarbejdspartnere.
  2. Få en grøn og miljøvenlig kantineordning, gerne økologisk og vegetarisk
  3. Hav planter på arbejdspladsen. De sender gode grønne signaler ud til både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.
  4. Sørg for at bruge et grønt og miljøvenligt rengøringsfirma som fx bruger svanemærkede rengøringsprodukter
  5. Tænk over arbejdspladsens fysiske inventar. Det kunne fx være lavet af bambus.

 

Danmark er et af de lande som forurener mindst – De gode bæredygtige tiltag i Danmark

Danmark er et af de lande som forurener mindst – De gode bæredygtige tiltag i Danmark

Der befinder sig en masse politisk debattering frem og tilbage mellem hver eneste belsutning som bliver truffet i dansk miljøpolitik, og i dag, så ser vi at rigtig mange mennesker lever et mere bæredygtigt liv sammenlignet med resten af europa eller resten af verdenen. Det er dog ikke kun politikken, der skal have ros for dette, men det er også den enkelte danskers valg, som i et helhedsbillede også træffer gode beslutninger. De miljøpolitiske tiltag fremmer de miljømæssige beslutninger til at være mere attraktive, men det er ikke alene det gør danmark til et af de lande som forurener mindst. Der er stadig mange huller rundt omkring som forskellige tiltag ikke har gjort attraktive, og her er det op til de individuelle danskere at træffe den miljøbevidste beslutning selv. Det er danskerne faktisk gode til. Der skal også gives ros til de danske virksomheder, som faktisk giver nogle miljøvenlige alternativer til danske forbrugere. Et eksempel på dette er Steamrex.com, som tilbyder en vask som er bedre for miljøet end traditionel bilvask. Her bruges steaming i stedet, og det er bedre for miljøet. Årsagen til dette befinder sig i steamingens egen teknologi. Her benyttes i stedet for normalt vandtrykket vand som bliver til damp. Damprens er en nyere metode, som benytter mindre vand i en bilvask, og det betyder også at man med mikroskopiske vand molekyler kan ramme et bredere område mere effektivt. Vaskes der over alle overflader på normal vis, så vil det teoretisk set være muligt at få en lige så effektiv bilvask, men det er ikke sikkert at en bilvask medarbejder ikke glemmer et par huller. Med steaming, så er det ikke nødvendigt, fordi vand molekylerne selv placerer sig på alle overflader.

 

Hvad kan man selv gøre for at spare miljøet fra forurening?

Noget af det som man kan gøre for at spare miljøet for en masse forurening er fx. at bruge cyklen noget mere. I Danmark, så er der rigtig mange mennesker der cykler i storbyerne, men der er stadig mange der bruger biler, og specielt uden for storbyerne, så er der mange der kunne begynde at bruge cyklen noget mere. Om det er en lang tur på stranden, eller det er en kort tur ned til købmanden, så er der mange forskellige situationer hvor i stedet kunne have taget cyklen. Med mulighed for at købe en elcykel, som kører hurtigt, så kan man altså også komme på nogle af de længere ture på cyklen. Det kan også bare være man tager et valg om at bruge damprens næste gang man får lavet en vask. Du kan lære mere om damprens her.