Havnefogeder i havnene

Havnefogeder i havnene

Hvad er en havnefoged? – Det spørgsmål har jeg ofte spurgt mig selv siden en gammel kammerat i sin tid blev det. Jeg har aldrig rigtigt gået i dybden med det og set det som en der administrerer udvalgte ting på en given havn.

 

Her er hvad Wikipedia skriver om “Havnefoged”

“ ..En havnefoged (eller havnechef, havnekaptajn eller havnemester) er en officiel myndighed, som håndhæver en given havns regler, for at sikre navigation sikkerheden, havne sikkerheden og den korrekte anvendelse af havnens faciliteter.”

Hvad laver en havnefoged?

 

Ok, så det er lidt som jeg forestillede mig, men hvordan håndhæver en havnefoged egentlig alle de ting som ske rpå en havn? – Der er jo selvfølgelig et sæt regler som gælder enten den enkelte havn, eller alle havne – Den del må jeg dykke ned i på et senere tidspunkt.

 

Jeg har søgt vidt og bredt efter praktiske beskrivelser af en havnefogeds daglige aktiviteter og udover de generelle fandt jeg en lidt mere detaljeret beskrivelse i en nyhedsartikel hos foreningen af lystbådehavne i Danmark, også kaldet FLID.

 

Det er i et stillingsopslag for en ny havnefoged i Vedbæk havn hvor der er er nedskrevet en ret detaljeret stillingsbeskrivelse og selvfølgelig giver god mening når man læser den. Jeg har linket til artiklen så man selv kan læse den.

 

Jeg studser over en enkelt detalje, hvor det er beskrevet under et af ansøgningskravene sprogkundskaber. Her står der at man taler dansk på et højt niveau, hvilket man jo regner med at en dansk havnefoged som et minimum skal beherske, men så er der tilføjet at man skal kunne begå sig på engelsk. Det er forståeligt nok med den internationale trafik som hersker i de danske havne, men hvor er det tyske henne?

 

Vi ved jo som almindelige borgere at der kommer seriøst mange tyskere til vores havne om sommeren. Vi ved også af erfaring at mange af dem slet ikke forstår engelsk og havnene er fyldt med tyske skilte, brochurer m.v men det er ikke en del af et ansættelseskrav for en havnefoged? – Jeg kan have overset, eller misforstået noget men syntes bare at det var værd at nævne.

 

En anden ting som altid har undret mig handler slet ikke om stillingen som sådan, men når firma’er i et stillingsopslag skal beskrive løn, så skriver de tit at man får en lønpakke som modsvarer ens kvalifikationer?

Hvordan måler man disse? – Hvorfor søger man vidt og bredt efter en mulig kandidat og hvordan måler de ens kvalifikationer?

 

Jeg spurgte en ekspert indenfor området og jeg har fået følgende svar:

 

..  det betyder blot, at der ikke er en fast overenskomst eller lign. som regulerer lønnen. Det er en forhandling

 

– Og vil afhænge af hvilken uddannelse man har samt ikke mindst joberfaring med relation til stillingen. Desuden evt. hvilken efteruddannelse / kurser man har taget.”

Det giver mening, og når man lige læser det så er det vel logisk nok? – I en tid hvor jobopslag er meget kryptiske i den forstand at der bliver brugt alt for mange smarte ord og sætninger ville det måske være rart at et sted som jobindex begynder at optimere deres indhold til gavn for potentielle ansøgere som så kan slå disse ord og sætninger op nemt.