Mere og kraftigere nedbør i Danmark

Klimatilpasning.dk: Der har været en tydeligt stigende tendens i nedbøren i Danmark fra 1874 til 2010. Det gælder både i mængde og intensitet. Tendensen vil ifølge klimamodellerne fortsætte på grund af den globale opvarmning.

En af udfordringerne for samfundet bliver tilpasning til mere ekstreme nedbørshændelser.

Foruden flere kraftigere skybrud vil vi også kunne forvente flere og længere perioder med tørke om sommeren og øget nedbør om vinteren.

De forventede ændringer i nedbørsmønsteret i Danmark vil direkte påvirke både by og land, økosystemer og infrastruktur som kloakker, veje og jernbaner. Flere kraftige nedbørshændelser vil stille nye krav til f.eks. dimensioneringen af kloakker og til lokal håndtering af regnvand for at imødegå de stigende vandmasser.

Rapporten Fremtidige nedbørsændringer i Danmark fra DMI samler for første gang al tilgængelig viden om historiske observationer og modelberegninger af nedbør i et samlet dokument.

Skriv et svar