Skuffende dansk ambitionsniveau for fremtidens vedvarende energi

Vindmølleindustrien - Nyheder 2010_1268938777376

Energistyrelsen har netop offentliggjort det danske bidrag til, hvordan Danmark agter at opfylde aftalen med EU om 30 pct. vedvarende energi i 2020 i Danmark. Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening finder det danske bidrag meget skuffende. Der er tale om en trist dag for vedvarende energi i Danmark.

Med handlingsplanen til EU var der en mulighed for at vise et højt dansk ambitionsniveau og samtidig sende et klart signal til alle aktørerne indenfor vedvarende energi om, at Danmark fortsat vil være en førende grøn energination. Den mulighed er nu forpasset.

“Kommunerne, investorer og industrien sukker efter at få udstukket langsigtede mål for udbygningen med vedvarende energi, så alle parter kan bidrage til at sikre forsyningssikkerheden og sikre billig grøn energi til forbrugerne,” siger Jan Hylleberg adm. direktør i Vindmølleindustrien med henvisning til de manglende klare retningslinjer for udbygningen i handlingsplanen og fortsætter,

“Problemet er, at handlingsplanen klart undervurderer potentialet på f.eks. vind og derfor tegner et urealistisk lavt dansk ambitionsniveau.”

Mere:  Vindmølleindustrien

National handlingsplan for vedvarende energi

national handlingsplan ve dk

Energistyrelsen

Skriv et svar