Planerne for vores værdifulde natur

P1 klima og miljø small

Danmark skal leve op til EU’ s direktiver om at beskytte vores værdifulde natur. Derfor har regeringen fået udarbejdet en lang række planer for, hvordan vi kan opfylde disse mål.

Natur- og vandplanerne blev præsenteret i januar af daværende miljøminister Troels Lund Poulsen og har siden været i forhøring hos kommunerne. Forhøringen er slut og planerne skal nu gøres klar til den egentlige høring.

Regeringens Natura2000-planer dækker over 246 naturområder i Danmark – til lands og til vands.

Fælles for områderne er, at de alle indeholder naturtyper samt dyre- og plantearter, der skal beskyttes for at sikre biodiversiteten i Danmark og EU. For de danske Natura2000-områder er en del af et større netværk af værdifuld natur i Europa.

Målet er at stoppe tilbagegangen eller ligefrem forbedre naturtilstanden i de udpegede områder.

Hør udsendelsen:

Tilrettelægger: Julie Søgaard

Medvirkende: Sten Moeslund, kontorchef, Miljøcenter Roskilde, Ella Maria Bischop-Larsen, Præsident, Danmarks Naturfredningsforening, Karen Ellemann, miljøminister, Venstre, Hanne Lyng Winther, havbiolog, Greenpeace, Lykke Friis, klimaminister, Venstre

http://www.dr.dk/P1/klimaogmiljoe/Udsendelser/2010/04/14131439.htm

læs mere om Vand- og Naturplaner

Skriv et svar