Masser af muligheder for at nedsætte CO2 udledningen fra transportsektoren

Risø DTU: Forsyningssikkerhed og klimaforandringer står øverst på den globale energidagsorden. Ikke mindst transportsektoren giver anledning til bekymring, da stort set alle transportmidler til lands, til vands og i luften bruger fossile brændstoffer og dermed udleder CO2. Energiforbruget til transport udgør 20% af verdens samlede energiforbrug.

Det vigtigste er at få transportsektoren integreret i det samlede energisystem. Desuden er der både til lands, til vands og i luften masser af muligheder for at nedsætte transportmidlernes CO2 udledninger.